Kontakty

Knihovna obce je umístěna na obecním úřadě

Obecní úřad Prusinovice

Zámčisko 350
768 42 Prusinovice

Knihovnice

Lenka Barotová

Tel.  573 386 125

knihovna@prusinovice.cz