Ohlédnutí za rokem 2019:

Ohlédnutí za rokem 2019:

Ohlednutí za rokem 2019:

Do fondu bylo zapsáno 158 nových svazků.

Knihovna má nové webové stránky, které vytvořila na žádost obce firma Raab Computer.

Tyto stránky spravuje pracovnice Městské knihovny Holešov po dohodě s knihovnicí.

Knihovna má elektronický katalog.

V knihovně je WiFi.